առաջատար կրթաթոշակներ

ականավոր ուսանողների համար

ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մեկնարկ

6

Ապրիլ, 2021

Ավարտ

30

Մայիս, 2021

Շարունակել կիսատ թողնված հայտը

Լրացնել հայատառ

Ուսանող
1

Անուն *

Ազգանուն *

Հայրանուն *

Ծննդյան ամսաթիվ *

Էլ. հասցե *

Պետություն *

Մարզ

Քաղաք

Գյուղ

Բջջային Հեռախոս 1 *

Բջջային Հեռախոս 2

Անցե՞լ եք արդյոք զինվորական ծառայություն*

Ծնողների բնակության հասցե (Ժամանակավոր կամ մշտական բնակության) *

Լուսանկար (3x4 չափի) *

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Անձնագրի նկար կամ ID քարտ *

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Անձնագրի գրանցման էջի նկար կամ ID քարտ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Մշտական բնակության հասցեում ապրող անձանց քանակը *

Ընտանիքի կազմի մասին փաստաթուղթ *

քաղաքապետարան, գյուղապետարան, համայնքապետարան ընդունվում է միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Էլեկտրականության ծախսը 2020 թ-ի նոյեմբեր, դեկտեմբեր և 2021 թ․-ի հունվար, փետրվար ամիսների էլեկտրականության ստացականները *

(կա՛մ կտրոնների նկարները, կա՛մ տվյալ տարածքի ՀԵՑ-ի գրասենյակից կնիքված թուղթը, մինչև 4 նկար), ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Տեղեկություններ ընտանիքի տարեկան ծախսերի վերաբերյալ (էլեկտրականության տեսքով): Գրել ամբողջական գումարը, միայն թիվ, գումարել նշված չորս ամիսների ստացականների գումարը*

Նշեք Ձեր եկամտի աղբյուրը *

*25 բառի սահմանում

0 / 200

Ուսումնական հաստատություն
2

Ուսումնական հաստատություն *

Ֆակուլտետ *

Ինչու՞ եք ընտրել այս մասնագիտությունը և ի՞նչ հեռանկար եք տեսնում *

*500 symbols

0 / 500

Սեպտեմբերին ո՞ր կուրսում եք սովորելու *

Ավարտելու տարեթիվ *

Ուսման տարեկան վարձի չափ*

Գնահատականների միջին ցուցանիշը *

Ամբողջական չլինելու դեպքում գրել ոչ թե ստորակետ այլ կետ, օրինակ՝ 18.5

Ուսումնական հաստատության կողմից Ձեզ տրված տեղեկանք *

*որտեղ նշված կլինի Ձեր մասնագիտությունը, գնահատականների միջինը առաջին կուրսից մինչև հունվարի կիսամյակ և տարեկան ուսման վարձը՝ մեկ էջում ամփոփված։ Առաջին կուրս ընդունվողները ներկայացնեն ավագ դպրոցի ամփոփաթերթիկի միջին ցուցանիշը։ ընդունվում են միայն միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Այլ փաստաթղթեր (Առկայության դեպքում)
3

Ծնողազուրկ լինելու փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Ծնողների ամուսնալուծության փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Արցախյան, Ապրիլյան կամ 2020 թ․-ի սեպտեմբերին սանձազերծված պատերազմի մասնակցության փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած անձի մասին փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ուսանողի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի մահվան վկայականի մասին փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության «Փարոս» ծրագրի գրանցման համապատասխան փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Ուսանողի (ուհու) ամուսնության վկայական

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Հաշմանդամություն ունեցող ուսանող

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Հաշմանդամություն ունեցող մայր

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Հաշմանդամություն ունեցող հայր

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Միայնակ հայր/մայր լինելու փաստաթուղթ

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Կամավորական աշխատանքների, հավաստագրեր, դիպլոմների պատճեններ, գովասանագրեր (առավելագույնը 10 նկար)

ընդունվում են միայն jpg, png, pdf ֆայլեր

Ընտրված ֆայլեր չկան

Համակարգչով լրացնելու դեպքում սեղմեք CTRL և նշեք անհրաժեշտ նկարները

Որտեղի՞ց եք իմացել մեր մասին

Տեղադրեք ձեր ֆեյսբուքյան անձնական էջը

Երբևէ դիմե՞լ եք Հայ Կրթական Հիմնարկություն

Հետեվեք մեզ

© AEF 2020